สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด"ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน" องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการจัดตรวจคัดกรองพนักงาน และบุคคลภายนอกทุกคนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่สำนักงาน และทุกสวนสัตว์ อีกทั้งมีการจัดทำ Big Cleaning เพื่อดูแลสถานที่และกำจัดแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ให้มั่นใจว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้รับความปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ COVID-19 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ . องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้สังกัดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . #องค์การสวนสัตว์ #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น #โครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์
t20200331163939_21936.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์