สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และองค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายปิดบริการสวนสัตว์ทุกแห่งไปแล้วนั้น โดยเมื่อวันที่ 28-29 มี.ค. 63 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ให้เดินทางมาประชุมหารือกับ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มารีนสเคป(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ลงทุนดำเนินการบริหารจัดการ ที่ประสบปัญหาไม่มีรายได้ในการดำเนินการบริหารจัดการในช่วงปัญหาโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ดังกล่าว


ทำให้มีความกังวลในการดำเนินการจนอาจต้องปิดกิจการตามที่บริษัทได้ให้ข่าวไปแล้วนั้น ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แก้ไขโดยมอบหมายให้ นายสุริยา แสงพงค์ มารับทราบปัญหา ตามที่บริษัทได้เสนอความต้องการโดยสามารถสรุปผลการประชุมหารือ ได้ดังนี้


1. องค์การสวนสัตว์จะนำค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าอาหารปลา ค่าบุคลากรที่จำเป็นต้องดูแลชีวิตสัตว์น้ำและระบบต่างๆเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ต่อไป


2. องค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อาหารปลาและประสานงาน
ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เชียงใหม่) ตลอดจนถึงรวบรวม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาระบบและให้อาหารปลาต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในพื้นที่
โดยนายสุริยาได้กล่าวว่า "ผมไม่ต้องการให้ปลาตายสักตัว เราอยู่กับชีวิตสัตว์มาทั้งชีวิต เราได้บุญ ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เราต้องมาคุยทำความเข้าใจกัน ตามหนังสือที่บริษัทได้ทำไปยังองค์การสวนสัตว์ และที่ให้ข่าวไป ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นการดำเนินการในอนาคตคงต้องคุยกันอีกต่อไป" ส่วนนายนฤทัต กล่าวขอบคุณ และพอใจกับทางออกขององค์การสวนสัตว์ในการประชุมครั้งนี้


ส่วนนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รับหลักการตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยในช่วงเช้าของวันที่ 30 มี.ค. 63 ได้นำคณะลงพื้นที่ไปหารือและ รับทราบข้อปฏิบัติกับ นายโรจน์ ธุวนริน และ ธีรวัฒน์ เนืองนอง ผู้บริหารอีก 2 ท่าน ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ(Chiangmai Zoo Aquarium) เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องด้วยดีต่อไป

t20200331092225_21872.jpg
t20200331092239_21873.jpg
t20200331092248_21874.jpg
t20200331092310_21875.jpg
t20200331092317_21876.jpg
t20200331092321_21877.jpg
t20200331092327_21878.jpg
t20200331092333_21879.jpg
t20200331092344_21880.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์