สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงอยู่ ส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเริ่มที่บ้านของตนเองด้วยการไม่ล่า หรือรบกวนสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณบ้าน และระบบนิเวศน์รอบบ้านที่ดี  โดยให้มีการ ลด ละเลิก การกิน การล่า การค้าและการทารุณกรรมสัตว์ป่า และยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของสวนสัตว์เชียงใหม่

t20191226120856_19381.jpg
t20191226120928_19382.jpg
t20191226120955_19383.jpg
t20191226121027_19384.jpg
t20191226121043_19385.jpg
t20191226121107_19386.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์