สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดคณะผู้เข้าร่วมการประชุม AZEC 2019 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นโอกาสที่จะนำความรู้ใหม่ๆที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับการดำเนินงานในหน่วยงานของตนเองในอนาคตต่อไป


โดยมี นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์, ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน, รองผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวิทยา สิงห์คำ, นางสาวอุฬาริกา กองพรหม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, พนักงาน ร่วมเดินทางพร้อมทั้งร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

t20191129093657_18722.jpg
t20191129093628_18723.jpg
t20191129093635_18724.jpg
t20191129093624_18725.jpg
t20191129093623_18726.jpg
t20191129093622_18727.jpg
t20191129093620_18728.jpg
t20191129093621_18729.jpg
t20191129093622_18730.jpg
t20191129093620_18731.jpg
t20191129093619_18732.jpg
t20191129093616_18733.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์