สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดนับเป็นครั้งแรกที่ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ระหว่างวันที่ 25–28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงทอง1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education of Asia Through Research for Nature” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Ms. Debra Erickson จาก International Zoo Educators Association, Mr. Hiroyuki Takahashi จาก Japanese Zoo and Aquarium Educators, Mr. Augusto Medina จาก Environmental Education and Conservation Global ฯลฯ รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านการศึกษาสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น นางสาวอังคณา เมฆวิลัย ผู้จัดการงานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งสิ้น 150 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์สู่ระดับนานาชาติ

t20191126111708_18659.jpg
t20191126111712_18660.jpg
t20191126111715_18661.jpg
t20191126111719_18662.jpg
t20191126111741_18663.jpg
t20191126111801_18664.jpg
t20191126111821_18665.jpg
t20191126111840_18666.jpg
t20191126111848_18667.jpg
t20191126111933_18668.jpg
t20191126111938_18669.jpg
t20191126111942_18670.jpg
t20191126111929_18671.jpg
t20191126111925_18672.jpg
t20191126111921_18673.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์