สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 องค์การสวนสัตว์ โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพในจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 The Environmental Education & Conversation Global (EECG), USA ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การจัดการระบบอาสาสมัครสวนสัตว์สำหรับผู้ใหญ่ (Adult Zoo Volunteer)”

โดยมีรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายอภิเดช สิงหเสนี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการฝึกอบรมนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีท่านวิทยากร Mr. Augusto Medina, Ph D. จาก EECG เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม

t20191118110128_18596.jpg
t20191118110129_18597.jpg
t20191118110130_18598.jpg
t20191118110123_18599.jpg
t20191118110125_18600.jpg
t20191118110126_18601.jpg
t20191118110122_18602.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์