สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเพิ่มรายได้ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกๆด้านในทุกระดับ ของสวนสัตว์เชียงใหม่

t20191023095723_18038.jpg
t20191023095721_18039.jpg
t20191023095718_18040.jpg
t20191023095711_18041.jpg
t20191023095713_18042.jpg
t20191023095716_18043.jpg
t20191023095708_18044.jpg
t20191023095706_18045.jpg
t20191023095704_18046.jpg
t20191023095656_18047.jpg
t20191023095658_18048.jpg
t20191023095701_18049.jpg
t20191023095653_18050.jpg
t20191023095651_18051.jpg
t20191023095648_18052.jpg
t20191023095641_18053.jpg
t20191023095643_18054.jpg
t20191023095646_18055.jpg
t20191023095639_18056.jpg
t20191023095636_18057.jpg
t20191023095633_18058.jpg
t20191023095628_18059.jpg
t20191023095631_18060.jpg
t20191023095632_18061.jpg
t20191023095627_18062.jpg
t20191023095626_18063.jpg
t20191023095625_18064.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์