สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดการคัดแยกขยะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยโลกของเราจากสภาวะโลกร้อน

มาร่วมกันคัดแยกขยะไปพร้อมๆกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีง่ายๆคือ

1. Reduce : ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

2. Reuse : การนำสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะ กลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีก เช่น การนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้อีกหน้าซ้ำ หรือนำกล่องใส่กระดาษมาใช้เป็นกล่องเก็บของ

3. Recycle : การแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกขยะ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทิ้งให้ตรงตามประเภทของถังขยะ

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือคัดแยกขยะของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามลิงค์นี้ครับ : http://chiangmai.zoothailand.org/images/QR_CODE_ITCMZ/ISO_14001/Wast_Treatment_ISO_14001.pdf

t20190725101230_16052.png
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์