สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดเมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (ด้วยการสร้าง) Service Mind ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2)


โดยมี พระครูใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวณโณ และอาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการลูกค้าของบุคลากรในทุกระดับชั้นจากทุกฝ่ายงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น และจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

 

t20190910123500_17201.jpg
t20190910123501_17202.jpg
t20190910123502_17203.jpg
t20190910123458_17204.jpg
t20190910123457_17205.jpg
t20190910123456_17206.jpg
t20190910123452_17207.jpg
t20190910123453_17208.jpg
t20190910123454_17209.jpg
t20190910123451_17210.jpg
t20190910123449_17211.jpg
t20190910162652_17212.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์