Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่โดย นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป การประชุมปิดการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสโมสร สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ ประธานคณะกรรมการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกล่าวบรรยายสรุปในการประชุมปิดฯในครั้งนี้
t20190710181948_15711.jpg
t20190710181951_15712.jpg
t20190710181954_15713.jpg
t20190710181956_15714.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์