สวนสัตว์เชียงใหม่ | Official Website
สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการนักท่องเที่ยว
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการตามแผนการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ภายใน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้สัตว์ที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ฯ ได้รับความผาสุกในการอยู่อาศัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ โดยดำเนินการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ภายในสวนสัตว์ จากทุกๆฝ่าย

t20190612134457_15087.jpg
t20190612134455_15088.jpg
t20190612134453_15089.jpg
t20190612164420_15090.jpg
t20190612164436_15091.jpg
t20190612164437_15092.jpg
t20190612164444_15093.jpg
100 สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 053-221179, แฟกซ์ : 053-222283 อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์