ชมวิวสวยๆในสวนกวางต่างประเทศในสวนสัตว์เชียงใหม่กันครับ

นอกจากจะได้ชมฝูงกวางและวัวแดงที่เข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ภายในสวนกวางนี้ยังมีวิวสวยๆของเมืองเชียงใหม่ และเครื่องบินที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ให้ได้ชมและถ่ายภาพกันด้วย