สวนดอกไม้ยามเช้าในสวนสัตว์เชียงใหม่

ช่วงยามเช้า ในฤดูหนาวนี้ เชิญมาพักผ่อนสบายๆและถ่ายรูปโพสต์กัน ในสวนสวยๆ ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ