กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม ลิงวอก

กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม ลิงวอก ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งจะมี การจัดกิจกรรมนี้ทุกๆสุดสัปดาห์ รวมทั้งมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนชนิดของสัตว์ที่จะได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วย นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางมาชมได้ทุกสุดสัปดาห์ ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่