การแสดงของสัตว์_นกพิลีแกน

เชิญทุกท่านมาชมการแสดงของสัตว์ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่กัน