มาช่วยกันรักษ์โลกของเรา ไปพร้อมๆกับน้องนากกัน

มาช่วยกันรักษาโลกของเรา ไปพร้อมๆกับน้องนากเล็กเล็บสั้น ในการแสดงความสามารถของสัตว์ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่กัน