เจ้ามาคอว์จอมซน

สดใสรับเช้าวันใหม่ ด้วยเจ้ามาคอว์จอมซนที่ชอบลงไปคาบใบไม้แห้งขึ้นไปเคี้ยวเล่นกัน