อะไรอยู่ในกอไผ่?

อะไรอยู่ในกอไผ่? : อ๋อ! สงสัยจะเป็นความอร่อย