มุมกว้างๆของโซนสัตว์แอฟริกา

สัตว์หลากชนิดอยู่รวมกันอย่างผาสุกในโซนสัตวแอฟริกาในสวนสัตว์เชียงใหม่, ทางด้านขวามือจะเป็นส่วนที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปสัมผัสและให้อาหารกับยีราฟและนกกระจอกเทศได้ครับ #คลิปสัตว์น่ารักสวนสัตว์เชียงใหม่