วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นแหล่งการเรียนรู้ อนุรักษ์วิจัยและจัดแสดงสัตว์ป่าที่มีมาตรฐานระดับสากล