พันธกิจ

  1. ให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบอย่างยั่งยืน
  2. ปรับปรุงสถานที่แสดงสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติ
  3. จัดภูมิทัศน์บริเวณสวนสัตว์ให้สวยงามตลอดปี
  4. ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมได้ตามมาตรฐานสากล