ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเดินทางมาของเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ คุณเบญจพล นาคประเสริฐ เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับ 

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์, ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และทีมงานสัตวแพทย์ รวมทั้งผู้ดูแลหมีแพนด้า

เพื่อเตรียมความพร้อมในรายละเอียดต่างๆ ในการเดินทางมาของคณะเจ้าหน้าที่บริหารฯและทีมงานสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน(ในเรื่องความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของหมีแพนด้าช่วงช่วง)


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่