นักท่องเที่ยวที่ ลืมชุดวัดระดับน้ำตาลฯไว้ สามารถติดต่อรับคืนได้...

นักท่องเที่ยวท่านใดลืมชุดอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดไว้ สามารถติดต่อรับคืนได้ที่หน่วยรักษาความปลอดภัย บริเวณจุดตรวจบัตรด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.