สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย นาย วุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมการเสวนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทยพร้อมทั้ง รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ประเภท นันทนาการ ประจำปี 2562 จาก กรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซนจูรีพาร์ค กรุงเทพมหานคร