สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้แห่งประเทศอินเดีย พร้อมคณะ

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นายวิทยา สิงห์คำ, นางสาวอุฬาริกา กองพรหม และคณะผู้บริหาร, พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้แห่งประเทศอินเดีย พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.