เพราะความสุขของสัตว์ คือ ความสุขของพวกเรา

เพราะความสุขของสัตว์ คือ ความสุขของพวกเรา

เพื่อทำให้สัตว์ของเรามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากยิ่งขึ้น ในบ้านหลังใหญ่ของเราหลังนี้ ทีมสัตวแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ของเราจึงไม่เคยหยุดยั้งที่จะเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในการดูแลเลี้ยงสัตว์ของพวกเราทุกวัน เพราะที่นี่ คือ สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุขของทุกๆชีวิต

------
โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์กรเพื่อความผาสุกแห่งสัตว์ป่า(ในระดับนานาชาติ) และ เจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์รัฐนอร์ทแคโรไลนา ในการถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ รวมทั้งการฝึกฝนการทำเครื่องเล่นและอุปกรณ์ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์รูปแบบต่างๆ ให้กับ ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยฯ กับ ฝ่ายบำรุงสัตว์ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ทำให้สัตว์ของเราจะมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกมากขึ้นไปตามลำดับ