สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะจากสำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์ฯ

สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะจากสำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์ฯ


วันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะจากสำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์ฯ ที่เดินทางมาตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่