สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ด้วยการจัดพิธีรดน้ำดำหัว(บวงสรวง)สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา ด้วยการจัดพิธีรดน้ำดำหัว(บวงสรวง)สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ซึ่งมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คณะผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายต่างๆเข้าร่วมพิธีการ