บรรยากาศในงานสงกรานต์ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน 2562 นักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจกับกิจกรรมคลายความร้อนต่างๆที่ทางสวนสัตว์ได้จัดขึ้น

บรรยากาศในงานสงกรานต์ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน 2562

นักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจกับกิจกรรมคลายความร้อนต่างๆที่ทางสวนสัตว์ได้จัดขึ้น เช่น การเข้าสัมผัสความหนาวเย็นในสโนว์โดม การเข้าเล่นน้ำภายในสวนน้ำ

รวมทั้งการเข้าชมการส่งเสริมพฤติกรรมหมีแพนด้า โดยวันนี้หมีแพนด้าได้เล่นน้ำที่จัดเตรียมไว้ในอ่างน้ำขนาดใหญ่ด้วย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังคงร่วมสรงน้ำพระที่โบราณสถานวัดกู่ดินขาว รวมทั้งร่วมกิจกรรมมัจฉาพาโชค, เล่นบ้านบอล และร่วมชมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ต่างๆที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ และให้ชม