เลือกนั่งรถบริการ ได้ทั้งความสนุกสนานและได้ความรู้