สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฯ ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว