ช่วงนี้ พื้นที่บริเวณ มินิซู โซนด้านหน้าสวนสัตว์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับ