สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานฯ ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า