สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มทบ.33 เชียงใหม่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น.