แนะนำเทคนิคการเลือกเข้าเลนถนนเพื่อซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่

แนะนำเทคนิคการเลือกเข้าเลนถนนเพื่อซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ครับ

สำหรับท่านที่ขับรถยนต์ส่วนตัวมาเข้าชมสวนสัตว์(โดยไม่ประสงค์จะชมอควาเรียม) และจะขับเข้าไปชมภายในสวนสัตว์ด้วยตัวท่านเองนะครับ แนะนำให้ขับรถเข้ามาโดยใช้เลนขวาสุดนะครับ

ส่วนท่านที่ขับรถยนต์ส่วนตัวมาเข้าชมสวนสัตว์และมีความประสงค์จะชมอควาเรียมด้วย รวมทั้งจะขับเข้าไปชมภายในสวนสัตว์ด้วยตัวท่านเอง แนะนำให้ขับรถเข้ามาโดยใช้เลนซ้ายสุดนะครับ

ซึ่งการจัดการเลนรถวิ่งนี้มีขึ้นเพื่อลดการติดขัด ลดมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งลดระยะเวลาในการรอซื้อบัตรของนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ

ส่วนรถมอเตอร์ไซค์และรถจักรยานให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดเท่านั้น เพื่อนำรถลงไปจอดที่ชั้น 1 ภายในอาคารจอดรถ เนื่องจากถนนด้านในสวนสัตว์มีความลาดชันและคดเคี้ยวซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อยานพาหนะประเภท 2 ล้อ ได้ครับ

ในกรณีอื่นให้เปิดกระจกหน้าต่างรถและปรึกษากับเจ้าหน้าที่จราจร หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆที่คอยให้บริการอยู่ทางด้านหน้าได้เลย เพื่อให้ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริงครับ