สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยฝ่ายการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือตามนโยบายเปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยฝ่ายการศึกษา ได้ดำเนินการในโครงการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือขึ้นภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 

(สำหรับหน่วยงานเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐใดๆที่มีความสนใจในการเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
เพื่อจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ หรือกิจกรรมนันทนาการใดๆของหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 053-210374 ทุกวันในเวลา 08.30 น.-16.30 น.
หรือทางเพจเฟสบุ๊ค : ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ นะครับ)

ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้ 
โดยในครั้งนี้มีคณะลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 240 ชีวิต 
ทั้งนี้กิจกรรมค่ายลูกเสือดังกล่าวประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ในช่วงกลางวัน กิจกรรมสันทนาการในช่วงกลางคืน รวมทั้งมีพื้นที่ให้เหล่าลูกเสือทั้งหมดได้ตั้งค่ายพักแรมด้วย 
กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยากรมืออาชีพของฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดการจัดกิจกรรม