ซุ้มประตูญี่ปุ่น “โทริอิ” ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่

ซุ้มประตูญี่ปุ่น "โทริอิ” ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่

เชิญชวนทุกท่าน มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ และถ่ายภาพในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นๆ ที่ ด้านหน้าเชียงใหม่ ซู อควาเรียม กับซุ้มประตูญี่ปุ่น "โทริอิ” พร้อมทั้งการตกแต่งสถานที่อันสวยงาม กันครับ