แจ้งปิดให้บริการส่วนจัดแสดงเพนกวิน ณ อาคารส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 วัน

แจ้งปิดให้บริการส่วนจัดแสดงเพนกวิน ณ อาคารส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 วัน