ขนย้ายสัตว์สต๊าฟ จากสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

ทีมงานฝ่ายการศึกษาได้ทำการขนย้ายสัตว์สต๊าฟ ได้แก่ กระซู่, โครงกระดูกงูอนาคอนด้า สัตว์อื่นๆ พร้อมป้ายข้อมูลสัตว์ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ให้นำมาจัดแสดงในอาคารแหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone ของสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป