สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้

สำหรับหน่วยงานเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐใดๆที่มีความสนใจในการใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการของหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 053-210374 ทุกวันในเวลา 08.30 น.-16.30 น.
หรือทางเพจเฟสบุ๊ค : ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ นะครับ โดยทางสวนสัตว์ฯ จะมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วย พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรม

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาคือ การจัด Walk Rally เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในหน่วยงาน ร้านอาหาร SANTA FE' ซึ่งมีพนักงานประจำสาขา เชียงใหม่, ลำปาง, พิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 93 คน
เข้าร่วมกิจกรรม และประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา