สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายบัตรโปรโมชั่นราคาพิเศษในงานกิจกรรม

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายบัตรโปรโมชั่นราคาพิเศษในงานกิจกรรม
"The Circus Dog”ในระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์การค้า Central Festival Chiang Mai