สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม SEAZA 2018

สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม SEAZA 2018 

สวนสัตว์เชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ วุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสวนสัตว์ต่างๆจากทั่วโลกซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม SEAZA 2018
ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายการกิจกรรมของผู้เข้าการประชุม SEAZA ครั้งที่ 26 ในครั้งนี้