เริ่มแล้วกับการเป็นเจ้าภาพ "South East Asian Zoos and Aquariums Association Annual Conference (SEAZA 2018)" ‘One Voice for Nature & Wildlife’ ในวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561