สวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับ ประธานสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของโลก

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งนายสัตวแพทย์บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย และ คุณวิศิษฎ์ วิชาศิลป์ ที่ปรึกษาฯองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่

ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Jenny Gray ประธานสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของโลก  (World Association of Zoos and Aquariums : WAZA) รวมทั้งคณะผู้ติดตามซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากสวนสัตว์ทั่วโลก ที่ได้เข้าร่วมการประชุม SEAZA 2018 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.