ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย  ม่วงมัน   มอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   แก่พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.