ทีมงานฝ่ายการศึกษา ได้ศึกษาดูงานในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

ทีมงานฝ่ายการศึกษา ได้ศึกษาดูงานในวันพุธ ที่26 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, พิพิธภัณฑ์ชาวเขา จ.เชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ ตราไปรษณียยากร จ.เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายการศึกษา ประจำปี 2561