งดการแสดงของแมวน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ประกาศ ! 

แจ้งงดการแสดงของแมวน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงและพัฒนา่ระบบภายในส่วนจัดแสดง ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงขอเรียนให้นักท่องเที่ยวทราบ และขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ และหากมีการเปิดให้ชมการแสดงตามปกติเมื่อใดจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง