ชมสัตว์เกิดใหม่ ที่เชียงใหม่ ซู (Chiangmai Zoo)

 สวนสัตว์เชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ จำนวน 3 ชนิด ลูกออริกซ์เขาดาบ          ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี  พร้อมทั้งต้อนรับสมาชิกใหม่ ม้าลาย เพศเมีย จากสวนสัตว์ดุสิต จำนวน 1 ตัว

          วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กับความสำเร็จในการขยายพันธุ์ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ถือเป็นมิติใหม่ของ       สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่สัตว์ 3 ชนิด ออกลูกในวันและเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่

          ออริกซ์เขาดาบ ได้มีสมาชิกใหม่ จำนวน 1ตัว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เบื้องต้นมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิก ออริกซ์เขาดาบทั้งหมดจำนวน 5 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 1 ตัว และลูกน้อยตัวปัจจุบัน อีก 1 ตัวซึ่งยังไม่ทราบเพศ 

          ลูกเก้งเผือก เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเกิดจากเก้งเผือก คุณพุด(เป็นลูก "คุณเพชร”  เก้งเผือกพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต) เพศผู้ อายุ 11 ปี และเก้งเผือกธรรมดาแม่อิงอิง  เพศเมีย อายุ 7 ปี ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีเก้งเผือกจำนวน 3 ตัว  

          ลูกค่างห้าสีเกิดจากแม่ชื่อ "น้องล้าอายุ 10 ปี และพ่อชื่อ "บูบู้อายุ 10 ปี ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีสมาชิกค่างห้าสี 9 ตัว ตัวผู้ 5 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว และเพิ่มตัวที่เกิดใหม่ยังไม่ทราบเพศ รวมเป็น 9 ตัว

          ม้าลายเพศเมีย จำนวน 1ตัว ได้มาจากสวนสัตว์ดุสิตนำมาจัดแสดง ในส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา

          นักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักของสัตว์ทั้ง 3ชนิด ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป