ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมในโครงการ สายตรวจภูพิงค์ห่วงใย เพิ่มความปลอดภัยใน มช.

วันที่ 9 กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย  ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมในโครงการ สายตรวจภูพิงค์ห่วงใย เพิ่มความปลอดภัยใน มช. และพื้นที่โดยรอบ จัดโดย สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเทศน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่