ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมงานจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 7 กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย  ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จะระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  ในบริเวณทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่